VANDRINGSLEDER I MANGSKOG

Arbete pågår med upprustning av lederna

Informationen kompletteras efterhand

Över 25 km leder finns uppmärkta när arbetet är klart

 

                AVSTÅND DELSTRÄCKOR

A Mangskogs kyrka - B Baksjövägen..................................... 2,7 km
(brant stigning, bra stig, ett par bäckar att komma över i slutdelen)  

B Baksjövägen - D Overn....................................................... 3,9 km
 (mycket fin stig i vacker skog, sämre parti öster om Overn)

D Overn - E Humsjön............................................................. 1,4 km
(som tidigare, vacker stig med utsikt över Lången)

E Humsjön - F Flyta............................................................... 2,7 km

(ett par fällen där uppmärksamhet krävs, utsikt mot norra Humsjöns gårdar)  

H Finnvägen  - G Flyta........................................................... 0,9 km  

(Grusväg)

Övre Flyta (H) - Flyta (G)

P Råtjärnsvägen - H Övre Flyta.............................................. 1,6 km  

(Traktorväg i kuperad terräng)

Råtjärnsvägen (P) - Övre Flyta (H)

Q Gravtjärn - P Råtjärnsvägen................................................ 1,2 km  

R Tobyn - Q Gravtjärn............................................................ 3,1 km

R - P  Först grusväg, sedan fin traktorväg i vacker skog.

H Finnvägen - I Bjurbäcken.................................................... 1,3 km  

H Finnvägen - J Nytorp ......................................................... 1,3 km  

J Nytorp - K Porna................................................................. 1,2 km  

K Porna - L Vändplan Vivikenvägen..................................... 1,5 km  

K Porna - M Röstorp............................................................. 2, 0 km

 M Röstorp - O Slobyn............................................................. 4,6 km

GENVÄGAR

B Baksjövägen - R Tobyn (grusväg)....................................................... 3,7 km

R Tobyn - M Röstorp (grusväg)............................................... 3,2 km

R Tobyn - N Fävägen (grusväg, stig)...................................... 2,2 km

 

 

I dagsläget har vi kontrollerat hela Patrontorpsleden från kyrkan till Flyta 

samt Finnvägen från f.d. Missionshuset i Tobyn till Övre Flyta och vidare till Flytbron,

röjt lite buskar och målat trädstammar.

Arbetet återupptas till våren.

Här passerar Anna Johansson, Monica Fjæstad och Bengt Magnusson den skummande Björktjärnsbäcken

Fotot tog Kenneth Larsson

Här befinner sig Kenneth, Anna och Bengt vid utsikten över Lången, Humsjön

Bakom kameran fanns Monica

Vy mellan Humsjön och Flyta

Foto Kenneth

Utsikt från Humsjön - Flytaleden mot norra Humsjön

Foto Kenneth

Söder om Råtjärnsvägen.

Anne Marie Persson, Anna, Bengt och Göran Bryntesson.